Mác-LêNin & KTCB

KHOA MÁC – LÊNIN VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Địa chỉ

: Phòng Phòng A2.410, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

 

  Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– Điện thoại

: 04.3764.8441

– Email

: ktcb@skda.edu.vn

                       

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS. Lại Thanh Bình – P.Phụ trách

TS.Nguyễn Mai Hương – P.trưởng khoa

ThS. Trịnh Thị Thủy – P.trưởng khoa

 

CÁC TỔ BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA MÁC – LÊNIN VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN

 

1. Tổ bộ môn Văn hóa – Văn học

2. Tổ bộ môn Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

 

GIỚI THIỆU

Cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, từ những năm 1980 tiền thân của Khoa Mác – Lênin và Kiến thức cơ bản là các Tổ Văn hoá trực thuộc Ban Giám hiệu như: Tổ Văn học, Tổ Mác – Lênin, Tổ Âm nhạc, Tổ Ngoại ngữ… Đến năm 1985, sau 5 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Khoa Mác – Lênin và Kiến thức cơ bản mới chính thức có tên gọi như ngày nay.

Trưởng khoa đầu tiên là thầy Trịnh Quyền, tiếp sau là thầy Trương Quang Nguyên, cô Lê Hồng Hà. Những năm mới thành lập, khoa chỉ đảm nhận thực hiện công việc giảng dạy một số học phần cơ bản, nhưng cùng với sự phát triển của nhà trường, đến nay Khoa đã và đang phụ trách 18 học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch sử văn học thế giới; Lịch sử văn học Việt Nam; Mỹ học; Tâm lý học; Triết học phương Đông; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Giáo dục thể chất… Những học phần do Khoa đảm nhiệm đã giúp cho các thế hệ sinh viên của trường có nhiều hơn những kiến thức cơ bản, góp phần nâng cao kiến thức nền, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập các môn học chuyên ngành để các em có thể tự tin hơn khi ra trường.

Bên cạnh công tác đào tạo các môn kiến thức chung, khoa còn tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc tổ chức các cuộc thi Olympic các môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, thi tài năng sinh viên các môn thể thao. Đặc biệt đội bóng rổ nam sinh viên của trường do các thầy trong Tổ bộ môn Giáo dục thể chất của khoa huấn luyện đã giành Giải Ba Cúp Cool Air năm học 2007 – 2008. Tại Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ IV năm 2011, đội bóng rổ nam của trường đoạt liền hai giải: Giải Ba (Huy chương Đồng) và giải Phong cách.

Trong nhiều năm liền, Khoa Mác – Lênin và Kiến thức cơ bản đã đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2010, năm 2011 và năm 2012, Khoa được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc. Với thành tích đó, năm 2013, tập thể khoa đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen do đã có thành tích từ năm 2010 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Cùng với chiến lược phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo, Khoa Mác – Lênin và Kiến thức cơ bản tiếp tục củng cố, phát huy và xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng kịp thời xu thế phát triển của nhà trường theo phương châm đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đoàn kết tốt nội bộ, góp phần xây dựng nhà trường là trường trọng điểm hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, truyền hình của cả nước.

 

CHỨC NĂNG

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

 

NHIỆM VỤ

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa, tham gia hội đồng tuyển chuyên môn đối với giảng viên khi có nhu cầu tuyển dụng. Đề xuất nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động thuộc Khoa;

– Quản lý toàn diện viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhậpquốc tế;

– Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên;

– Theo dõi, quản lý nề nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, HSSV trên giảng đường, hoạt động của giảng viên chủ nhiệm lớp, hoạt động sinh hoạt của các lớp. Duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các lớp trong Khoa;

– Quản lý kết quả học tập: điểm, bài thi các môn học, bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của HSSV thuộc Khoa;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xét khen thưởng, kỉ luật và các chế độ chính sách đối với HSSV đúng quy định và đúng kế hoạch;

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ;

– Đề xuất các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cần biên soạn và chọn người tham gia biên soạn. Tổ chức biên soạn, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

– Tổ chức các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo đúng quy định;

– Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất trong phạm vi của Khoa;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong Khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.