Nhà hát thể nghiệm

NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM

Địa chỉ: Nhà hát A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3764.4860

Email: nhtn@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS-NSƯT Vũ Thúy Ngần – Giám đốc

ThS-NGƯT Phạm Thị Minh Khánh – P.Giám đốc

ThS. Nguyễn Hoài Thanh –P.Giám đốc

 

 

CHỨC NĂNG

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức điều hành, phục vụ các công việc dựng vở, làm bài tập tốt nghiệp, đưa sinh viên đi thực tập theo yêu cầu chương trình đào tạo và các nhiệm vụ công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát;

– Giúp Hiệu trưởng mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị nghệ thuật tổ chức dàn dựng vở và thực hiện các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật có thu khác. 

 

NHIỆM VỤ

– Chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Nhà hát;

– Xây dựng quy chế, quy trình, quy chuẩn kĩ thuật, nội quy quản lý tài sản, thiết bị theo đúng quy định;

– Lên lịch, theo dõi và quản lý việc người học vào thực tập, làm bài tốt nghiệp tại Nhà hát theo chủ trương, kế hoạch đã được phê duyệt;

– Xuất – nhập, sắp xếp, phân loại và bảo quản phục trang, đạo cụ phục vụ cho học tập và giảng dạy;

– Xây dựng các chương trình thể nghiệm để đào tạo tài năng;

– Tổ chức hoạt động có thu để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường;

– Tổ chức các buổi lưu diễn và thực tập cho người học;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong Nhà hát;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Nhà hát;

– Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.