Tổng hợp tin bảo vệ tốt nghiệp tháng 5, 6/2016

Trong tháng 5 và tháng 6/2016, các khoa chuyên môn của Trường đã tổ chức cho sinh viên khóa 32 bảo vệ tốt nghiệp.

Ngày 30, 31/5 và 01/6/2016, khoa Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức cho sinh viên các lớp Đạo diễn Điện ảnh, Quay phim Điện ảnh, Biên kịch Điện ảnh K32 xem phim và bảo vệ tốt nghiệp.

Anh 2

Anh 1

Anh 3

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Ngày 2, 3/6/2015, khoa Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình tổ chức cho sinh viên K32 chuyên ngành Công nghệ điện ảnh truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện tử bảo vệ tốt nghiệp.

Anh 7

Anh 8

Anh 9

Anh 10

Anh 11

Anh 12

Ngày 5/6/2016, sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K32A tham gia vở diễn tốt nghiệp tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Anh 13

Anh 14

Anh 15

Anh 16

Ngày 6/6/2016, khoa Thiết kế mỹ thuật tổ chức cho sinh viên các lớp Thiết kế mỹ thuật sân khấu, Thiết kế mỹ thuật điện ảnh, Thiết kế mỹ thuật hoạt hình K32 bảo vệ tốt nghiệp tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Anh 17

Anh 18

Anh 19

Anh 20

Anh 21

Anh 22

Anh 23

          Từ ngày 6 – 9/6/2016, sinh viên lớp Đạo diễn truyền hình, Quay phim truyền hình K32 bảo vệ tốt nghiệp tại phòng chiếu phim tầng 2, tầng 3 Nhà D.

Anh 24

Anh 25

Anh 26

Anh 27

Anh 28

Anh 29

Anh 30

Ngày 10/6/2016, sinh viên lớp Đạo diễn Sân khấu (Văn bằng 2) báo cáo vở diễn tốt nghiệp tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Anh 31

Anh 32

Anh 33

Anh 34

Ngày 15/6/2016, sinh viên lớp Biên đạo Múa K32 tham gia bảo vệ tốt nghiệp tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Anh 35

Anh 36

Anh 37

Anh 38

Anh 39

Ngày 19, 20/6/2016, sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K32B tham gia vở diễn tốt nghiệp tại Nhà hát kịch Việt Nam.

Anh 40

Anh 41

Anh 42

Anh 43 Anh 44

          Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến