Cán bộ, Đảng viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 06/09/2016, thực hiện theo kế hoạch số 30/KHĐUSKĐAHN ngày 01/09/2016 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, toàn thể các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của trường đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Hội nghị được tổ chức với mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm của cán bộ, giảng viên, đảng viên trong toàn trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết thông qua các phong trào thi đua dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành năng khiếu nghệ thuật.

anh-1

Đồng chí Đào Tiến Dũng phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cuối Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Đảng ủy nhà trường phát biểu, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và công việc đào tạo, đồng thời yêu cầu toàn bộ đảng viên trong toàn trường viết bài thu hoạch để báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.

anh-2

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

Bài: Phan Thúy Diệu

Ảnh: Cao Mạnh Tiến