GS. Alain Steenhoudt (Trường INSAS) giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn điện ảnh chất lượng cao

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác đào với Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie Bruxelles, do Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Vương Quốc Bỉ) tài trợ. Trong học phần đầu tiên của học kỳ II năm học 2016 – 2017 này, Trường INSAS đã cử chuyên gia: GS. Alain Steenhoudt sang giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn chất lượng cao, khoa Nghệ thuật Điện ảnh học phần Âm thanh I từ ngày 07 đến 22/01/2017.

Một số hình ảnh của GS. Alain Steenhoudt trên lớp:

Anh 3

Anh 1

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến