Ban giám hiệu tiếp đón đoàn cán bộ, giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, ngày 08/02/2017, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tiếp đón bà Anita Taschler – Điều phối viên Hợp tác Quốc tế và GS. Avedis Kouyoumdjian – Trưởng khoa Nghiên cứu nhạc cụ, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên (Cộng hòa Áo) sang thăm trường, trao đổi, thảo luận với Ban giám hiệu, lãnh đạo khoa Sân khấu về dự án dựng vở Romeo và Juliet cho sinh viên của trường và những hợp tác xa hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao đổi:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

Đoàn Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Viên trao đổi, thảo luận cùng Ban giám hiệu và lãnh đạo khoa Sân khấu

Anh 4

Anh 5

Tham quan Nhà hát Thể nghiệm A3 và Triển lãm Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến