Vũ đoàn Stephen Petronio (Hoa Kỳ) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên khoa Múa và Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua giới thiệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhân dịp lưu diễn, Vũ đoàn Stephen Petronio (Hoa Kỳ) đã sang giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên khoa Múa và Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng của trường từ ngày 10 đến 14/02/2017.

Ngày 10/02/2017, Vũ đoàn Stephen Petronio đã trao đổi, thảo luận với sinh viên khoa Múa về biên đạo múa và sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng về đạo diễn thiết kế âm thanh, ánh sáng.

Ngày 12/02/2017, sinh viên khoa Múa đã tham gia biểu diễn, đóng góp 03 tiết mục trong Chương trình biểu diễn của Vũ đoàn Stephen Petronio tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các tiết mục của Vũ đoàn bao gồm 02 phần: Locomotor và Non Locomotor. 03 tiết mục của sinh viên khoa Múa là: Nấm báo mưa, Hóa vàng và Rừng hát.

Ngày 13/02/2017, nghệ sĩ của Vũ đoàn Stephen Petronio đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng về Quản lý nghệ thuật tại Trung tâm Star Galaxy (87 Láng Hạ, Hà Nội). Buổi trao đổi này có sự tham gia của sinh viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và nhân viên Trung tâm Star Galaxy.

Ngày 14/02/2017, sinh viên khoa Múa của trường đã tham dự chương trình giao lưu, biểu diễn của Vũ đoàn Stephen Petronio và sinh viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Nằm trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên của trường, ngày 14/02/2017, Vũ đoàn Stephen Petronio đã tham gia lớp học Múa dân gian Việt Nam do ThS. Hoàng Kim Anh – Phó trưởng khoa Múa hướng dẫn.

Vũ đoàn Stephen Petronio cũng đã trao Chứng nhận của Tổ chức Dance Motion (Hoa Kỳ) cho những sinh viên tham gia các buổi trao đổi, thảo luận chuyên đề do Vũ đoàn thực hiện.

Anh 1

Anh 2

Đạo diễn, Biên đạo Stephen Petronion – Giám đốc nghệ thuật của Vũ đoàn thực hiện workshop tại khoa Múa

Anh 3

ThS. Nguyễn Thị Thanh Quế – Phó Hiệu trưởng thay mặt Ban giám hiệu tặng quà bà Marcia S. Anglarill – Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ và các nghệ sĩ Vũ đoàn Stephen Petronio

Anh 4

Vũ đoàn Stephen Petronio trao Chứng nhận của Dance Motion USA cho sinh viên khoa Múa

Anh 5

Anh 6

Anh 7

Anh 8

Đạo diễn ánh sáng Joe Doran trao đổi, thảo luận về thiết kế âm thanh, ánh sáng tại Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng

Anh 9

Anh 10

Anh 11

Giám đốc dàn dựng sân khấu Meghan Rose Murphy trao đổi, thảo luận về Quản lý nghệ thuật tại Trung tâm Star Galaxy

Anh 12

Anh 13

ThS. Hoàng Kim Anh – Phó Trưởng khoa Múa hướng dẫn Vũ đoàn Stephen Petronio về Múa dân gian Việt Nam

Anh 14

Anh 15

Các tiết mục của Vũ đoàn Stephen Petronio và sinh viên khoa Múa trong Chương trình biểu diễn của Vũ đoàn Stephen Petronio tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 12/02/2017 (Nguồn ảnh: AFP)

Anh 16

Anh 17

Tiết mục Nấm báo mưa (Nguồn ảnh: AFP)

Anh 18

Anh 19

Tiết mục Rừng hát (Nguồn ảnh: AFP)

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp