Khoa Sân khấu tổ chức cho sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 15/5/2017, khoa Sân khấu đã tổ chức cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K33B bảo vệ tốt nghiệp với hai vở diễn “Quẫn” và “Cơn ghen của Lọ Lem” tại Nhà hát thể nghiệm A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Một số hình ảnh của vở diễn tốt nghiệp:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Hình ảnh vở diễn “Cơn ghen của Lọ Lem”

Anh 7

Anh 8

Anh 9

Anh 10

Anh 11

Anh 12

Anh 13

Bài và ảnh: Ngọc Anh

– Cao Mạnh Tiến – Nguyễn Hoàng Giang