BIÊN BẢN XÉT DUYỆT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH NGHỆ THUẬT KHỐI S, S1 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017