Thông báo sinh viên đạt Giải phim tài liệu xuất sắc nhất nhóm các trường khu vực châu Á (CAPA), thuộc Giải thưởng CILECT 2017