Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, trong các ngày 01, 07 và 08/9/ 2017 đã lần lượt diễn ra đại hội của 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tại đại hội, ban chấp hành các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và phương hướng công tác nhiệm kỳ khóa mới. Các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo và đưa ra những giải pháp tích cực để nhiệm kỳ mới hoạt động chi bộ vững mạnh, hiệu quả hơn.

Đại hội các chi bộ đã diễn ra đúng quy trình và theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Với tinh thần đoàn kết, tích cực hiệu quả, phát huy dân chủ, các chi bộ đã bầu ra Chi ủy mới có  sự kế thừa từ ban chấp hành cũ và bổ sung nhân sự mới:

Chi bộ

Bí thư Phó Bí thư Chi ủy viên

Sân khấu

Nguyễn Văn Chuyên

Phạm Hữu Dực

Cao Thị Phương Dung

Cán bộ

Nguyễn Thị Thanh Quế

Phạm Văn Cường

Nguyễn Thị Thu Hương

Kiến thức cơ bản và Kỹ thuật – Công nghệ điện ảnh – truyền hình

Lại Thị Thanh Bình

Trịnh Văn Đức

Hà Thị Minh Thu

Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên

Trịnh Thúy Hương

Nguyễn Thị Hồng Hiền

Phạm Đắc Thi

Điện ảnh

Phạm Huy Quang

Chu Tiến Dũng

Phan Thúy Diệu

Viện Sân khấu – Điện ảnh

Đinh Quang Trung

Bùi Hồng Gấm

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội:

1

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các chi bộ trực thuộc

2

3

4

5

6

7

8

Bài: Phan Thúy Diệu

Ảnh: Cao Mạnh Tiến