Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội xét tuyển và tiếp nhận lưu học sinh người Palestine: Saleem M.S. Hammad

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 4187/QĐ-BGDĐT ngày 29/9/2017 và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3681/QĐ-BVHTTDL ngày 02/10/2017, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức xét tuyển đối với thí sinh Saleem M.S. Hammad – lưu học sinh người Palestine vào học chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh.

Trường đã thành lập Hội đồng xét duyệt chuyên môn và xét tuyển theo đúng quy định đối với thí sinh Saleem M.S. Hammad vào ngày 12/10/2017.

Hội đồng xét duyệt chuyên môn gồm:

1. PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS.NGƯT Phan Trọng Thành – Trưởng khoa Sân khấu, Ủy viên

3. ThS. NGƯT Lê Mạnh Hùng – Giảng viên thỉnh giảng khoa Sân khấu, Ủy viên

 

DV1A9188

Hội đồng xét duyệt, thí sinh Saleem M.S. Hammad (đứng giữa) và các sinh viên khác

Kết quả thí sinh Saleem M.S. Hammad đã trúng tuyển vào chuyên ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh của trường và được biên chế vào lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K37A, Khoa Sân khấu.

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp