Sinh viên lớp Đạo diễn Sân khấu K36 (văn bằng 2) bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 3/12/2018, 11 sinh viên lớp Đạo diễn Sân khấu K36 (văn bằng 2) đã tham gia bảo vệ tốt nghiệp tại Sân khấu mini tầng 3 nhà D Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nhìn chung, các vở diễn báo cáo tốt nghiệp của sinh viên đều thể hiện được tương đối rõ ý đồ của đạo diễn. Trong đó, có một số vở đạt chất lượng tốt như vở Chuyện làng tôi (tác giả: TS.NGƯT, đạo diễn Lê Mạnh Hùng; chuyển thể Chèo: Hồng Vân; giảng viên hướng dẫn: PGS.TS.NGƯT, đạo diễn Phan Trọng Thành) của sinh viên Vũ Tự Long.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ tốt nghiệp:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Bài: Ngọc Anh

Ảnh: Vũ Minh Hiếu