Phác thảo “chuyện tình làng Vũ Đại” – nét sáng tạo trong nghệ thuật sân khấu