THÔNG BÁO TUYỂN SINH (Hệ ngắn hạn Thiết kế Âm thanh – Ánh sáng Sân khấu)