Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2021

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ XVI,

 nhiệm kỳ 2019 – 2021

 

Thực hiện Điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo, nhất trí của Thành Đoàn Hà Nội và Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường khóa XV đã lên kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2021; cụ thể như sau:

 • Thời gian: Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

Phiên thứ nhất: Từ 12:00 đến 14:30

Phiên thứ hai: Từ 15:00 đến 17:30

 • Địa điểm: Nhà hát Tài năng trẻ (A3),

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội,

Khu Văn hóa Nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Trong Đại hội lần này, Ban chấp hành Đoàn Trường khóa XV đã triệu tập 200 đại biểu từ 09 chi đoàn/ liên chi đoàn trong toàn Trường tới tham dự.

Nội dung Đại hội: (Chương trình Phiên thứ hai)

 • Văn nghệ chào mừng
 • Chào cờ
 • Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Khai mạc Đại hội
 • Báo cáo kết quả làm việc của phiên thứ nhất
 • Thông báo chương trình phiên thứ hai của Đại hội
 • Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2022
 • Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 – 2022
 • Phát biểu của Thường trực Thành đoàn Hà Nội
 • Phát biểu của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường
 • Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XV không tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội
 • Bế mạc Đại hội
 • Chào cờ

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Trường:

                                                         Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Sơn