THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 (TỪ 20/4 ĐẾN 26/4/2020)

Thời khóa biểu học trực tuyến các môn chuyên ngành áp dụng từ 20/4 đến 26/4/2020

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–