Thông báo mở lớp tư vấn, giới thiệu và giải đáp cho những thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2020