Thông báo cho thí sinh chưa dự thi Kỳ thi Đại học chính quy năm 2020 do đang trong thời gian cách ly tại vùng dịch