Tổng duyệt vở diễn của giảng viên, sinh viên Trường tham gia Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2020

Tổng duyệt vở diễn của giảng viên, sinh viên Trường tham gia Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2020

       Để chuẩn bị cho buổi công diễn tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2020, ngày 20/9/2020, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức tổng duyệt vở diễn kịch nói “Những người ở lại” của tác giả Nguyễn Huy Tưởng.

Vở kịch lấy bối cảnh thời điểm toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, miêu tả câu chuyện về một gia đình trí thức Hà Nội. Họ đã nêu cao tinh thần bất khuất không chịu hợp tác với giặc, giữ vững niềm tin vào cuộc kháng chiến của dân tộc.

Chịu trách nhiệm chương trình: PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng; Trưởng đoàn biểu diễn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Quế – Phó hiệu trưởng; Đạo diễn: ThS.NSƯT. Lê Thị Thúy Nga; Diễn viên: giảng viên và sinh viên lớp Diễn viên K36, Khoa Sân khấu.

Thời gian Buổi công diễn: 9h00, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Địa điểm: Nhà hát A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: ThS.NSND. Hoàng Song Hào / ThS. Vũ Thanh Hùng