THÔNG BÁO V/v: Phát thẻ dự thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020