Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; ngày 03/12/2020, Đảng ủy Trường đã tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung của những Nghị quyết đã nêu trên tại Nhà hát A3 của Trường.

Cũng trong dịp này, Trường đã mời TS. Phạm Văn Hải – Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về phát biểu, trao đổi tại Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Th.s Phạm Đắc Thi – Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phát biểu

TS. Phạm Văn Hải phát biểu, trao đổi

 

                                                                   Bài: Nguyễn Hồng Sơn

        Ảnh: Phạm Thành Nghiệp