THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19