HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU TRỰC TUYẾN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

TT Ngành/chuyên ngành Đường link tham gia nhóm Zalo
1 Huấn luyện múa https://zalo.me/g/jftdsh842
2 Diễn viên chèo https://zalo.me/g/nyjsgj389
3 Biên đạo múa https://zalo.me/g/qnrvhj856
4 Nhạc công KHDT https://zalo.me/g/jgojfr421
5 Diễn viên cải lương (liên thông) https://zalo.me/g/kpeicg615
6 Biên đạo múa đại chúng (Từ SBD 4400 đến SBD 4419) https://zalo.me/g/mqchyp258
7 Biên đạo múa đại chúng (Từ SBD 4420 đến SBD 4439) https://zalo.me/g/uxnbik874
8 Biên đạo múa đại chúng (Từ SBD 4440 đến SBD 4460) https://zalo.me/g/yeyqna848
9 Biên đạo múa đại chúng (Từ SBD 4461 đến SBD 4480) https://zalo.me/g/lfjfoo158
10 Biên đạo múa đại chúng (Từ SBD 4481 đến SBD 4500) https://zalo.me/g/dvaohn418
11 Thiết kế mỹ thuật Hoạt hình https://zalo.me/g/tiifso474
12 Thiết kế đồ họa kỹ xảo https://zalo.me/g/tiifso474
13 Nghệ thuật hóa trang https://zalo.me/g/tddyyt269