Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy năm 2021 Ngành/Chuyên ngành: Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nhiếp ảnh báo chí, Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI TRỰC TUYẾN

TT

Ngày thi Thời gian Ngành/chuyên ngành Phòng chấm thi của BGK

Phòng zalo

1

Ngày 27/8/2021  

Sáng từ 8h00 – 11h30

Nhiếp ảnh nghệ thuật

(Từ SBD 1700 đến SBD 1729)

 

Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1

https://zalo.me/g/hgmnvj626

CBCT: Nguyễn Quang Trung

(0989653935)

 

Sáng từ 8h00 – 11h30

Nhiếp ảnh nghệ thuật

(Từ SBD 1730 đến SBD 1759)

 

Phòng A1.201

https://zalo.me/g/btwbuj233

CBCT: Kiều Phúc An

(0982865558)

 

Chiều từ 13h30 – 17h00

Nhiếp ảnh nghệ thuật

(Từ SBD 1760 đến SBD 1789)

 

Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1

https://zalo.me/g/jegmmx812

CBCT: Nguyễn Quang Trung

(0989653935)

Chiều từ 13h30 – 17h00 Nhiếp ảnh nghệ thuật

(Từ SBD 1790 đến SBD 1805)

Nhiếp ảnh báo chí

(Từ SBD 1900 đến SBD 1914)

 

Phòng A1.201

https://zalo.me/g/scqnzu114

CBCT: Kiều Phúc An

(0982865558)

2

Ngày 28/8/2021 Sáng từ 8h00 – 11h30 Nhiếp ảnh truyền thông ĐPT

(Từ SBD 2000 đến SBD 2026)

Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1

https://zalo.me/g/yniykc433

CBCT: Nguyễn Quang Trung

(0989653935)