Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học đợt 3 hệ đại học chính quy năm 2021