05 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình: Nhiếp ảnh báo chí, Diễn viên chèo, Huấn luyện múa, Đạo diễn truyền hình, Âm thanh điện ảnh – truyền hình