Thông báo về việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn