Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2023

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2023 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Hội nghị đã triệu tập 164 đại biểu; trong đó 161 đại biểu đã có mặt dự Hội nghị và 03 đại biểu vắng mặt.

Hội nghị được tiến hành trong không khí phấn khởi, nghiêm túc và đúng quy định. Hội nghị đã tiến hành triển khai những nội dung sau:

  1. Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng hợp các mặt hoạt động của nhà trường năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023” do đ/c Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước Hội nghị.
  2. Nhất trí thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023” do đ/c Chế Thị Hồng Phương – Kế toán trưởng trình bày trước Hội nghị.
  3. Nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022” do đ/c Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD trình bày trước Hội nghị.
  4. Nhất trí thông qua “Báo cáo giám sát của Hội đồng Trường năm 2022” do đ/c Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày trước Hội nghị.
  5. Hưởng ứng phát động thi đua học kỳ II, năm học 2022 – 2023 của Công đoàn Trường do đ/c Hoàng Dạ Vũ – Chủ tịch Công đoàn phát động tại Hội nghị.
  6. Hội nghị đã nhận thức đúng những thời cơ và thách thức, những đòi hỏi đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục đại học hiện nay, phát huy những thành tích đã đạt được với sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội ngày càng ổn định, phát triển, xứng đáng vị thế trường đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo sân khấu, điện ảnh và truyền hình của cả nước.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, đồng thời động viên, kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động nỗ lực, cố gắng phấn đấu, đóng góp sức lực, tài năng và trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Viên chức, người lao động của Trường dự Hội nghị
PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày “Báo cáo tổng hợp các mặt hoạt động của Trường năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023”
TS. Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày “Báo cáo giám sát của Hội đồng Trường năm 2022”
TS. Phạm Đắc Thi – Phó bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng trình bày Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Tổng hợp
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp trình bày tham luận
Th.S Hoàng Dạ Vũ – Chủ tịch Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua năm 2023
Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký làm việc tại Hội nghị

Bài: Lê Thanh Sơn

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh