Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thực hiện Quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Điện ảnh

      Sáng ngày 13/6/2023 tại Phòng họp 102 Nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Điện ảnh. Đây là một trong những nội dung thuộc Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Nhà trường.

      Thực hiện Quyết định số 26 – QĐ/UBKTĐU, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Điện ảnh, tổ giám sát gồm: Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ giám sát; đồng chí Lại Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản – Công nghệ điện ảnh – truyền hình – Tổ phó; đồng chí Trịnh Thúy Hương, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Thành viên; đồng chí Trần Ánh Ngọc – Đảng viên Chi bộ Đào tạo, Quản lý HSSV – Thư ký. Chi ủy Điện ảnh chủ trì hội nghị gồm: Đồng chí Phan Thị Phương Hiền – Bí thư Chi bộ, đồng chí Lương Thị Hoàng Thi – Chi ủy viên.

      Nội dung giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Điện ảnh gồm: Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ Điện ảnh (Tập trung giám sát phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ); thực hiện chương trình công tác năm 2023 về một số nhiệm vụ: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; công tác phát triển đảng viên năm 2023 của Chi bộ; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi ủy Điện ảnh và thực hiện các kế hoạch, thông báo của Đảng ủy Trường trong năm 2023 cho đến thời điểm thực hiện quyết định giám sát.

      Tại Hội nghị, tổ giám sát đã chứng kiến toàn bộ tiến trình tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Điện ảnh, sau đó nghiên cứu hồ sơ tài liệu về nội dung giám sát chuyên đề. Đồng chí Phan Thị Phương Hiền – Bí thư Chi bộ Điện ảnh đã chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ và có báo cáo với Tổ giám sát về các nội dung đã được yêu cầu tại Kế hoạch giám sát. Chi bộ Điện ảnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, vận dụng văn hóa nghệ thuật”. Tổ giám sát ghi nhận các đồng chí đảng viên Chi bộ Điện ảnh đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề, cụ thể: Đảng viên Đậu Nhật Minh được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề; các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân (Phát biểu của đồng chí Đinh Quang Trung, đồng chí Lương Thị Hoàng Thi, đồng chí Nguyễn Thị Li La). Chi ủy Chi bộ Điện ảnh đã bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 42-HD/ĐU ngày 18/7/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; cung cấp đầy đủ tài liệu, minh chứng cho Tổ giám sát để đối chiếu với báo cáo của Chi bộ thực hiện kế hoạch giám sát.

      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ giám sát đã nhận xét về các hoạt động của Chi bộ Điện ảnh trong việc thực hiện Quyết định và yêu cầu của Tổ giám sát, đồng thời kết luận về những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao hơn nữa các hoạt động thường kỳ, hoạt động sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Điện ảnh trong thời gian tới.

      Một số hình ảnh tại Hội nghị do Chi bộ Điện ảnh tổ chức sáng 13/6/2023 về việc thực hiện Quyết định giám sát chuyên đề

Đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKTĐU – Tổ trưởng Tổ giám sát phát biểu tại Hội nghị về nội dung giám sát chuyên đề Chi bộ Điện ảnh.
Đồng chí Lại Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKTĐU – Bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản – Công nghệ điện ảnh – truyền hình – Tổ phó Tổ giám sát công bố các văn bản liên quan trong cuộc giám sát chuyên đề.
Đồng chí Phan Thị Phương Hiền – Bí thư Chi bộ Điện ảnh phát biểu tại Hội nghị về tình hình chung của Chi bộ Điện ảnh .
Đồng chí Đậu Nhật Minh – Đảng viên Chi bộ Điện ảnh (tổ đảng Khoa Truyền hình) được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề tại Hội nghị.
Đồng chí Đinh Quang Trung – Đảng viên Chi bộ Điện ảnh (tổ Đảng Viện Sân khấu – Điện ảnh) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Lương Thị Hoàng Thi – Đảng viên Chi bộ Điện ảnh (tổ Đảng Viện Sân khấu – Điện ảnh) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Li La – Đảng viên Chi bộ Điện ảnh (tổ Đảng Khoa Truyền hình) phát biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thúy Hương, Đảng ủy viên – Ủy viên UBKT – Thành viên Tổ giám sát nhận xét về hồ sơ minh chứng cho báo cáo của Chi bộ Điện ảnh trong việc thực hiện Quyết định và Kế hoạch giám sát chuyên đề.
Toàn cảnh Chi bộ Điện ảnh tổ chức hội nghị làm việc với Tổ giám sát của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. 

Bài: Trần Ánh Ngọc

 Ảnh: Lê Khánh Hiệp