Tổng kết cuộc thi Sáng tác tác phẩm nghệ thuật với chủ đề về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2023 của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội