Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tổng kết công tác lãnh đạo năm 2023

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW,ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 113-KH/ĐUK, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Sáng ngày 13/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức  hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Việt – đại diện Ban Tổ chức  Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao Đẳng Hà Nội cùng sự có mặt của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường: đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Đắc Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Phạm Huy Quang; đồng chí Lại Thị Thanh Bình; đồng chí Trịnh Thúy Hương – đảng ủy viên và đồng chí Lê Thanh Sơn – Văn phòng Đảng ủy.

Nội dung Hội nghị tập trung kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, kiểm điểm cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá chi bộ, đảng viên năm 2023.

Cũng trong nội dung của hội nghị tổng kết, Đảng ủy đã thực hiện tổng kết và bình xét danh sách biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thi nhấn mạnh: công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Chính vì vậy, mỗi tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự phát huy tính dân chủ trong Đảng, đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện, công tâm. Tập thể lãnh đạo Đảng ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành ủy Hà Nội bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan Đảng ủy cấp trên.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Đình Thi tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện, đưa ra những giải pháp cụ thể, nhằm phát huy tốt những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị kiểm điểm, tổng kết công tác lãnh đạo năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội:

Đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội phát biểu tại          Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023

                                                                  Bài: Trịnh Thúy Hương

                                                                                           Ảnh: Lê Thanh Sơn