Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vừa tổ chức lễ ra mắt Tạp chí điện tử Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh. Đây là tạp chí khoa học của nhà trường về lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Tạp chí điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo giấy phép số 360/GP-BTTTT cấp ngày 29/9/2023. Tạp chí có chức năng thông tin, giới thiệu các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường đến độc giả. Đồng thời đăng tải các kết quả nghiên cứu về sân khấu, điện ảnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Tạp chí điện tử được xây dựng phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Định kỳ công bố các bài nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Thông tin về các hoạt động khoa học trong nhà trường.

Với phiên bản điện tử, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh kỳ vọng lan tỏa kiến thức và phụng sự cho cộng đồng nghiên cứu sân khấu, điện ảnh rộng lớn hơn.

Link truy cập Tạp chí điện tử Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh: https://tapchiskda.vn/

Một số hình ảnh tại buổi lễ: