Quyết định của Đảng ủy về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.