TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn công tác Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thăm, trao đổi, thảo luận…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2515/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10/2022; đoàn công tác Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đi Australia trao đổi, thảo luận với các đối tác thuộc Đại học Wollongong, Australia (UOW); cụ thể: PGS.TS.NGND Nguyễn Đình […]
Xem Thêm