TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Áo giảng dạy và hướng dẫn…
Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức); trong […]
Xem Thêm
admin
15/11/2022

Văn bản – Tài liệu