Chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật

Tên chuyên ngành đào tạo

: Nhiếp ảnh nghệ thuật

Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh)

: Art photographers

Tên ngành đào tạo

: Nhiếp ảnh

Tên ngành đào tạo (tiếng Anh)

: Photography

Mã ngành

: 52210301

Trình độ đào tạo

: Đại học

Hình thức đào tạo

: Chính quy

 CHUYÊN NGÀNH NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT

  1. Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Nhiếp ảnh nghệ thuật được tổ chức như sau:

Năm 1:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức về lịch sử nhiếp ảnh thế giới, kỹ thuật nhiếp ảnh, nguyên lý tái hiện hình ảnh, nhiếp ảnh cơ bản, nhiếp ảnh nghệ thuật.

Năm 2:

Sinh viên được giảng dạy về lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam, nghiệp vụ báo chí, nhiếp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh sản phẩm và thời trang, hậu kỳ nhiếp ảnh.

Năm 3:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức lịch sử tạo hình thế giới và Việt Nam, thiết kế ấn phẩm truyền thông, Luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp, nhiếp ảnh quảng cáo, nhiếp ảnh nghệ thuật.

Năm 4:

Sinh viên được trang bị những kỹ năng xây dựng và thực hiện các đề tài nhiếp ảnh theo các phương pháp của thể loại. Sinh viên được cung cấp những kiến thức về lý luận phê bình nhiếp ảnh và hoàn thành bài tốt nghiệp.

Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ đảm nhận công việc chính là sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh thời trang, quảng cáo … đồng thời cũng có thể thực hiện công việc của phóng viên, biên tập, thiết kế các sản phẩm liên quan đến hình ảnh.

Đảm nhận công việc tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh.

Đảm nhận công việc về hình ảnh trong lĩnh vực truyền thông.

Làm cán bộ tư liệu ảnh tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Tham gia công tác quản lý, nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành ở các trường, trung tâm đào tạo nhiếp ảnh trong cả nước.