Phim truyện: BỆNH NHÂN

Thời lượng: 17’50”
Đạo diễn: Nguyễn Văn Tôn
Kịch bản: Phạm Thanh Bình
Quay phim: Phạm Thanh Bình
Tóm tắt: Lời tự sự của một nhà văn trẻ thành công. Khi “căn bệnh” của anh ta tái phát cũng là lúc mê cung sáng tạo phức tạp và đa chiều của anh được mở ra hết sức lì kì và hấp dẫn.