Phim truyện: BỘI

Thời lượng: 15’

Đạo diễn: Hoàng Thành Đồng

Kịch bản: Hoàng Thành Đồng

Quay phim: Đoàn Việt Anh

Tóm tắt: Sự lạc lõng của một nghệ nhân hát bội trong cuộc sống đương đại. Chỗ đứng nào cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc, khi mà con người hiện đại đã quá lạnh nhạt, vô cảm trước thành tựu một thời của cha ông?