Thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo

THIẾT BỊ KỸ THUẬT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

(Sản xuất tiền kỳ và hậu kỳ)

 

 1. THIẾT BỊ TIỀN KỲ

 

 1. Máy quay
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Máy quay M9000 05   1999 Đề nghị thanh lý
A615 Panasonic 02   2001 Đề nghị thanh lý
DV200E Panasonic 01   2001 Đề nghị thanh lý
DVC170 Sony 07 Đang sử dụng 2005  
DVC390 Sony 01 Đang sử dụng 2005  
DVC400 Sony 02 Đang sử dụng 2010  
DVC450 Sony 01 Đang sử dụng 2010  
AG 152 Panasonic 01 Đang sử dụng 2010  
Monitor 02 Đang sử dụng 2012  
AG – 130 Panasonic 16 Đang sử dụng 2013  
AG – 600 Panasonic 05 Đang sử dụng 2013  
EX3 Sony 02 Đang sử dụng 2013  

 

 1. Ray, boom
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Ray Thanh thẳng dài 2m 05 Đang sử dụng 2008  
Thanh thẳng dài 1.2m 01 Đang sử dụng 2008  
Thanh thẳng dài 0.6m 01 Đang sử dụng 2008  
Thanh cong 08 Đang sử dụng 2008  

 

 1. Đèn
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Đèn tầng 7 nhà A1 Đèn Hybrid 150W-300W 02 Đang sử dụng 2013  
Đèn Led 300W (a/s trắng) 02 Đang sử dụng 2013  
Đèn Led 35W thay đổi nhiệt độ màu 05   2013  
Đèn Kinoflo ARRi 2 bóng 02      
Đèn Cyclorama 04      
Đèn sợi đốt 04      
Đèn phòng thiết bị nhà D Kit ARRI 650W 06 Sử dung 04 cái 2007 Hỏng đui 02 cái
Strand 650W 02 Đang sử dụng 2006  
Kit Đức 650W 03 Đang sử dụng 1999 01 cái không có cửa đèn
Halozen tản Strand 1000W 02 Đang sử dụng 2006  
Philip Halozen 800W 09 Sử dụng 08 2006 Hỏng 01
Philip Halozen 2000W 04 Đang sử dụng 2006  
Halozen Strand 2000W 02 Đang sử dụng 2006  
Halozen Strand 1000W 02 Đang sử dụng 2006  
Daylight 575 02 Đang sử dụng 2010  
Daylight 2500W 01 Đang sử dụng 2010  
Đèn STUDIO nhà D Đèn Halozen 1000W 04 Đang sử dụng 2006 02 cái không có bóng
Đèn Strand 650W 04 Đang sử dụng 2006 02 cái không có bóng
Halozen tản 1000W 02 Đang sử dụng 2006 01 cái không có bóng
Chân đèn phòng thiết bị nhà D Chân đèn ARRI 650W 06 Đang sử dụng 2007  
Chân Philip 800W 11 Đang sử dụng 10 2006 Hỏng 01 cái
Chân Philip 2000W 03 Đang sử dụng 2006  
Chân Daylight 575 02 Đang sử dụng 2010  
Chân Daylight 2500W 01 Đang sử dụng 2010  

 

 1. Âm  thanh tiền kỳ
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Âm thanh Tiền kỳ nhà A1 Micro cài áo 09 Đang sử dụng 2013  
Bộ cân bằng tiếng hiện trường Shure FP33 09 Đang sử dụng 2013  
Micro Shotgun VP82 09 Đang sử dụng 2013  
Micro Shotgun VP89S 09 Đang sử dụng 2013  
Cần boom Micro 09 Đang sử dụng 2013  
Máy ghi âm Tascam P2HD 09 Đang sử dụng 2013  
Máy ghi âm Tascam DR680 09 Đang sử dụng 2013  
Máy ghi âm Tascam DR08 09 Đang sử dụng 2013  

 

 1. Trường quay
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
STUDIO tầng 1 nhà D Chiều dài = 10,8m        
Chiều rộng = 7,6m        
Diện tích = 82,1m2        
Trường quay tầng 1 nhà D (có cách âm) Chiều dài = 18,6m        
Chiều rộng = 14,7m        
Chiều cao = 8m        
Diện tích = 273,4m2        
Bối cảnh        
Khung đèn        

 

 1. THIẾT BỊ HẬU KỲ

 

 1. Dựng phim
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Phòng dựng phim MacPro 03 Máy Mac Pro 6 core

01 Máy Mác Pro 12 core

04 Đang sử dụng 2013  
Phòng dựng phim Avid 05 Máy tính đồng bộ HP Z40.

05 bộ dựng Avid.

05 Đang sử dụng 2013  
Phòng dựng nhà D Bàn dựng PC 01 Đang sử dụng 2011  
Bàn dựng Matrox 01 Hỏng 2004  Đề nghị thanh lý
Bàn dựng PC Avid 01 Hỏng 2007 Đề nghị thanh lý
Bàn dựng cơ DVcam 01 Đang sử dụng 2007  

 

 1. Dựng âm thanh
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Phòng dựng Âm thanh Hậu kỳ tầng 5 nhà A1 Bàn dựng Âm thanh Hậu kỳ Protools HD 01 Đang sử dụng 2013  
Phòng dựng âm thanh nhà D Hệ thống ghi dựng tiếng AKAI 01 Hỏng 1997  

 

 1. Phòng chiếu phim
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Phòng chiếu phim nhà D

60 ghế

Máy tính 01 Đang sử dụng 2013  
Ống phóng View Sonic 01 Đang sử dụng 2004  
Loa 07 Đang sử dụng 2004  
Xử lý âm thanh 02 Đang sử dụng 2004 01 bộ hỏng
Phòng chiếu duyệt phim tầng 5 nhà A1 (32 ghế) Ống phóng Panasonic 01 Đang sử dụng 2013  
Loa 06 Đang sử dụng 2013  
Đầu đĩa DVD 01 Đang sử dụng 2013  
Xử lý âm thanh DOLBY 01 Đang sử dụng 2013  
Mixer 01 Đang sử dụng 2013  
Phòng chiếu phim nhà B

(30 ghế)

Ống phóng View Sonic Pro8300 01 Đang sử dụng 2013  
Đầu DVD 01 Đang sử dụng 2005  
Mixer 01 Đang sử dụng 2007  
Loa 02 Đang sử dụng 2007  

 

 1. Phòng in tráng phim ảnh
Tên phòng Chủng loại Số lượng Tình trạng thiết bị Năm sử dụng Ghi chú
Phòng in tráng phim ảnh Máy phóng AXOMAT 02 Đang sử dụng 1990  
Máy phóng OPEMUS 03 Đang sử dụng 1990  
Máy phóng MAGNIFAX 01 Đang sử dụng    

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.