Hệ thống biểu mẫu

HỆ THỐNG BIỂU MẪU

SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

Địa chỉ: Phòng A2.107, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3764.8440 * Email: ctctqlhssv@skda.edu.vn

 

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 

Mẫu số

Nội dung

Đơn vị sử dụng

Mẫu đề nghị của HSSV

CTSV.ĐN01

Đơn đề nghị của HSSV

(HSSV dùng chung cho các trường hợp không có trong hệ thống biểu mẫu)

HSSV

CTSV.ĐN02

Đơn xin xác nhận nhân sự

(dùng cho HSSV xin trở lại học tiếp tại trường sau thời gian nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, bị ngừng học, bị đình chỉ học tập…)

HSSV

CTSV.ĐN02

Đơn đề nghị xin thôi học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

HSSV

Mẫu biên bản

CTSV.BB01

Biên bản hội nghị lớp HSSV bầu các chức danh Lớp trưởng, Lớp phó

Lớp HSSV

Mẫu xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

CTSV.BL01

Đơn đề nghị xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

HSSV

CTSV.BL02

Đơn đề nghị xin trở lại học tiếp tại trường sau thời gian nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

HSSV

Mẫu bình xét khen thưởng HSSV và tập thể lớp

CTSV.KT01

Biên bản bình xét khen thưởng HSSV và tập thể lớp có thành tích trong học tập và rèn luyện trong năm học

Khoa, trung tâm

CTSV.KT02

Kết quả xét khen thưởng HSSV và tập thể lớp có thành tích trong học tập và rèn luyện

Phòng CTSV

Mẫu bình xét, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

CTSV.RL02

Biên bản bình xét, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ

Lớp HSSV

CTSV.RL03

Biên bản bình xét, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ

Khoa, trung tâm

CTSV.RL04

Kết quả bình xét, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ

Phòng CTSV

Mẫu theo dõi quản lý HSSV ngoại trú

CTSV.NgT01

Sổ theo dõi quản lý HSSV ngoại trú (diện thuê nhà trọ)

Khoa, trung tâm

CTSV.NgT02

Sổ theo dõi quản lý HSSV ngoại trú (diện hộ khẩu tại Hà Nội)

Khoa, trung tâm

CTSV.NgT03

Phiếu khai báo địa chỉ ngoại trú (Dùng cho HSSV khai báo địa chỉ ngoại trú lần đầu)

HSSV

CTSV.NgT04

Phiếu khai báo thay đổi địa chỉ ngoại trú (Dùng cho HSSV khai báo địa chỉ ngoại trú khi có sự thay đổi chỗ ở)

HSSV

Mẫu vay vốn tín dụng HSSV

01/TDSV

Giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

HSSV

05/TDSV

Giấy cam kết trả nợ vay vốn tín dụng đào tạo

HSSV

Mẫu khác

BHYT

Danh sách HSSV nộp BHYT năm học 2015 – 2016

(Kèm theo công văn số 318/SKĐAHN-CTSV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Phòng Công tác chính trị, Quản lý học sinh, sinh viên về việc hướng dẫn quy trình đóng bảo hiểm y tế HSSV năm học 2015 – 2016)

Lớp HSSV

 

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA CHI BỘ ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ HSSV

 

Mẫu số

Nội dung

Đơn vị sử dụng

Mẫu giới thiệu quần chúng, đoàn viên ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

BDĐ.01A

Biên bản họp Tổ Đảng mở rộng giới thiệu quần chúng ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Tổ Đảng trực thuộc Chi bộ

BDĐ.01B

Biên bản họp Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chi đoàn

BDĐ.02

Biên bản họp Liên Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

BCH Liên Chi đoàn

BDĐ.03

Biên bản họp BCH Đoàn trường giới thiệu đoàn viên ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

BCH Đoàn trường

BDĐ.04

Biên bản họp Chi ủy Chi bộ giới thiệu quần chúng, đoàn viên ưu tú dự học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chi ủy Chi bộ ĐT, QLHSSV

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.