Công tác Học sinh, Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Địa chỉ: Phòng 107, tầng 1 nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – Khu Văn hoá nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3764.8440
Email: cthssv@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS. Phạm Đắc Thi – Trưởng phòng

ThS. Bùi Thanh Tú – P.trưởng phòng

 

1. CHỨC NĂNG
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với học sinh, sinh viên, học viên và công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên.

2. NHIỆM VỤ
2.1. Công tác Chính trị
– Tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tổ chức hoạt động văn hoá thể thao quần chúng… cho học sinh, sinh viên, học viên trong Trường;
– Phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác;
– Chủ trì phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thương hiệu của Trường;
– Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên, học viên;
– Tổ chức các chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các hoạt động tuyên truyền – giáo dục, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm, các buổi nói chuyện thời sự ngoại khóa cho cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và những khó khăn của học sinh, sinh viên, học viên, kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp giải quyết hợp lý, hiệu quả;
– Phối hợp với các đơn vị duy trì, phát triển phòng truyền thống: lưu trữ toàn bộ tài liệu, hiện vật, cờ, bằng khen, giải thưởng… của Trường.
2.2. Công tác Quản lý học sinh, sinh viên
– Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên trúng tuyển vào nhập học đúng quy định;
– Tiến hành các công việc đầu khoá học như: chọn cán bộ lớp, tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng, tổ chức học nội quy, quy chế, học tập truyền thống Nhà trường, giới thiệu chế độ chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên;
– Phối hợp với y tế tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên trong Trường;
– Phối hợp với đơn vị liên quan nắm vững kết quả học tập, tư cách đạo đức, rèn luyện, sức khoẻ của học sinh, sinh viên, học viên để có kết luận chính xác khi đánh giá;
– Thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên, học viên về học bổng, học phí, bồi dưỡng nghề, bảo hiểm và các chế độ khác theo đúng quy định;
– Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn nơi Trường đóng, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc, các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên. Hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên chấp hành đúng quy định của pháp luật và của Nhà trường;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, quản lý nề nếp học tập của học sinh, sinh viên, học viên trên giảng đường, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện, phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên, học viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên, học viên vi phạm kỷ luật;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên thi học kỳ, học lại, thi lại, thi tốt nghiệp, xét lên lớp và xét công nhận tốt nghiệp; tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên;
– Phối hợp với Viện Sân khấu tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết nguyện vọng của học sinh, sinh viên, học viên xin chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập, đi học tập ở nước ngoài…;
– Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên theo quy định của pháp luật và thẩm tra, xác minh, có kết luận kịp thời những trường hợp còn nghi vấn;
– Kết hợp với Ban quản lý ký túc xá và chính quyền, đoàn thể thuộc các khu dân cư quản lý học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết mọi khiếu nại của học sinh, sinh viên, học viên và khiếu nại liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên;
– Thường xuyên rút kinh nghiệm, đổi mới công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên phù hợp với những biến đổi đang diễn ra trong xã hội;
– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, học viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Trường;
– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong phòng;
– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong phòng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.