Thông báo Phát thẻ dự thi cho thí sinh dự kỳ thi Đại học, cao đẳng chính quy năm 2016

* Đối với thí sinh đăng ký nhận Giấy báo và Thẻ dự thi tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội: Nhà trường phát Giấy báo và Thẻ dự thi vào 3 ngày: 06, 07, 08/7/2016. Khi đến nhận, thí sinh phải xuất trình Phiếu số 2.

* Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện: Nhà trường phát Giấy báo và Thẻ dự thi vào 3 ngày: 06, 07, 08/7/2016. Khi đến nhận, thí sinh phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

* Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện, đề nghị thí sinh bổ sung đầy đủ trước ngày 08/7/2016.

* Nếu thí sinh cần hỗ trợ về tuyển sinh, đề nghị liên lạc với Ban Thư ký theo số điện thoại: 04.3834.1522