Đạo diễn Hoa Kỳ: Janet Grillo giao lưu, chiếu phim và thảo luận với sinh viên khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình

 

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức khác nhau, qua giới thiệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đạo diễn Janet Grillo đã sang giao lưu, chiếu phim Con J cơ (Jack of the Red Hearts) và trao đổi về viết kịch bản cho sinh viên khoa Nghệ thuật Điện ảnh và khoa Truyền hình vào ngày 10/3/2017.

Ngoài việc chiếu phim và nói chuyện với sinh viên về bộ phim “Jack of the Red Hearts”, đạo diễn Janet Grillo còn chiếu một số trích đoạn các phim ngắn khác do bà đạo diễn, chia sẻ những kinh nghiệm xin tài trợ và làm phim, đặc biệt là dành cho các nữ đạo diễn.

Một số hình ảnh trong buổi chiếu phim, giao lưu của đạo diễn Janet Grillo:

1

2

3

5

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến