Chuyên gia Pen-Juin Chen giảng dạy khóa học về lịch sử và phân tích phim tài liệu cho sinh viên 

Ngày 21/3/2017, sinh viên lớp Biên kịch điện ảnh K35 đã gặp gỡ và giao lưu với chuyên gia Pen-Juin Chen đến từ Viện nghiên cứu Sau đại học về lưu trữ tài liệu và phim ảnh thuộc Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Nam – Đài Loan. Nội dung khóa học về các phong cách làm phim tài liệu, quan sát và chỉ đạo nghệ thuật điện ảnh, thế giới làm phim của nhà làm phim và sự biểu đạt thẩm mỹ…

01

Chuyên gia Pen-Juin Chen

Khóa học kéo dài liên tục trong vòng một tuần, thông qua các buổi lên lớp cùng với chuyên gia, sinh viên được xem nhiều phim tài liệu kinh điển của thế giới như: Chronicle of a Summer, Jean Rouch & Edgar Morin, France (1961); The thin blue line, Errol Morris, USA (1988); Forest of Bliss,Robert Gardner, USA (1986)… Các sinh viên lớp Biên kịch điện ảnh K35 cùng chuyên gia Pen-Juin Chen đã tiến hành phân tích và thảo luận về các bộ phim.

Đây là khóa học do Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao trình độ và kiến thức của sinh viên khoa Nghệ thuật điện ảnh trong lĩnh vực phim tài liệu. Khóa học cũng là một thử nghiệm mới trong việc mở rộng, phát triển, bổ sung kiến thức điện ảnh cho sinh viên trong trường bằng việc tiếp cận và tham khảo chương trình đào tạo của các trường ở nước ngoài.

Sinh viên Nguyễn Mỹ Hạnh

Lớp Biên kịch điện ảnh K35