Chuyên gia Trung Quốc giảng dạy cho sinh viên khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh và Truyền hình

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp GS. Zhang Ning – Giảng viên Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) sang giảng dạy về dựng phim cho sinh viên lớp Dựng phim và Âm thanh Điện ảnh – Truyền hình (khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh và Truyền hình) từ ngày 10 đến 14/4/2017.

Đây là lần đầu tiên GS. Zhang Ning sang làm việc tại Việt Nam. Sinh viên lớp Dựng phim và Âm thanh Điện ảnh – Truyền hình (khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh và Truyền hình) đã tham gia khóa học đầy đủ và thực hiện các bài tập do chuyên gia yêu cầu. Kết thúc khóa học, GS. Zhang Ning đã chấm điểm và nhận xét các bài tập dựng phim của sinh viên.

Hình ảnh chuyên gia Trung Quốc giảng dạy cho sinh viên tại trường:

Anh 2

Anh 3

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp