Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng và học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-ĐUSKĐAHN, ngày 21/4/2017, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng và học tập chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Tham dự hội nghị có hơn 100 Đảng viên trong toàn trường và các cán bộ chủ chủ chốt của các phòng ban, khoa, đơn vị trực thuộc không phải là Đảng viên.

Tại hội nghị, toàn Đảng bộ và các cán bộ chủ chốt đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng. Đồng thời, chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được phổ biến trong hội nghị.

Cuối buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi toàn Đảng bộ và các cán bộ chủ chốt lĩnh hội những nội dung của buổi học tập, đồng thời áp dụng, triển khai vào cuộc sống cũng như công tác giảng dạy và lãnh đạo tại đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị:

Anh-1

Anh-2

Anh-3

Đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Anh-4

Đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa đồng chí Đào Tiến Dũng và phát biểu tổng kết hội nghị

Bài: Phan Thúy Diệu

Ảnh: Đồng Hiếu