Thông báo dành cho thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Để tránh trường hợp thất lạc khi gửi Thẻ dự thi qua đường bưu điện, Ban thư kí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 sẽ phát Thẻ dự thi cho thí sinh chưa nhận thẻ trong ngày tập trung thí sinh (ngày 10/7/2017).

Khi đến nhận Thẻ dự thi, thí sinh phải xuất trình Phiếu số 2 (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường) và Chứng minh thư nhân dân (đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện).

Thí sinh phải bổ sung, hoàn thiện đầy đủ thông tin trong hồ sơ và nộp lệ phí theo đúng quy định trước khi nhận Thẻ dự thi.

Địa điểm phát Thẻ dự thi: Phòng 101 nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Thí sinh có thể liên lạc với Ban Thư ký tuyển sinh để được hỗ trợ.

ĐT: 04.3834.1522.

BAN THƯ KÝ