Các khoa chuyên môn tổ chức cho sinh viên K33 bảo vệ tốt nghiệp

Trong tháng 5, 6/2017, các khoa chuyên môn đã tổ chức cho sinh viên các lớp K33 bảo vệ tốt nghiệp.

Từ ngày 23/5 – 09/6/2017, khoa Kịch hát dân tộc đã tổ chức cho sinh viên các lớp: Diễn viên Cải lương K33, Diễn viên Chèo K33, Nhạc công K34 (hệ Cao đẳng), Nhạc công Chèo K34, Nghệ thuật biểu diễn Cải lương K34, Nghệ thuật biểu diễn Chèo K34 tại Nhà hát thể nghiệm A3.

1

2

3

4

5

Vở diễn tốt nghiệp của sinh viên lớp Diễn viên Chèo K33

6

7

8

9

Vở diễn tốt nghiệp của sinh viên lớp Diễn viên Cải lương K33

10

11

12

Bài tốt nghiệp của sinh viên lớp Nhạc công Chèo K34

13

14

15

16

Vở diễn tốt nghiệp của sinh viên lớp Nghệ thuật biểu diễn cải lương K34 (hệ Trung cấp)

17

18

19

20

21

22

23

24

Vở diễn tốt nghiệp của sinh viên lớp Nghệ thuật biểu diễn chèo K34 (hệ Trung cấp)

          Từ ngày 29/5 – 01/6/2017, khoa Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức cho sinh viên 04 lớp: Đạo diễn điện ảnh, Biên kịch điện ảnh, Lý luận phê bình điện ảnh, Quay phim điện ảnh (A+B) K33 bảo vệ tốt nghiệp.

25

26

27

28

Sinh viên lớp Biên kịch điện ảnh và Lý luận phê bình điện ảnh K33 bảo vệ tốt nghiệp

29

30

31

Sinh viên lớp Đạo diễn điện ảnh K33 bảo vệ tốt nghiệp

32

33

34

Sinh viên lớp Quay phim điện ảnh K33 bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 1, 2/6/2017, khoa Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình tổ chức cho sinh viên của hai lớp Công nghệ dựng phim và Âm thanh điện ảnh – truyền hình K33 bảo vệ tốt nghiệp tại phòng chiếu phim tầng 2, tầng 3 nhà D.

35

36

37

38

Sinh viên lớp Âm thanh điện ảnh – truyền hình K33 bảo vệ tốt nghiệp

39

40

41

Sinh viên lớp Công nghệ dựng phim K33 bảo vệ tốt nghiệp

Từ ngày 5 – 10/6/2017, Khoa Truyền hình tổ chức cho sinh viên lớp Biên tập truyền hình K33, Đạo diễn truyền hình K33, Quay phim truyền hình K33 (A+B) bảo vệ tốt nghiệp tại phòng chiếu phim tầng 2, tầng 3 nhà D.

42

43

44

Sinh viên lớp Biên tập truyền hình K33 bảo vệ tốt nghiệp

45

46

47

48

Sinh viên lớp Đạo diễn truyền hình K33 bảo vệ tốt nghiệp

49

50

51

52

53

54

Sinh viên lớp Quay phim truyền hình K33 bảo vệ tốt nghiệp

Ngày 12,13/06/2017 tại tầng 3 nhà D, khoa Nhiếp ảnh đã tổ chức lễ bảo vệ tốt nghiệp cho 14 sinh viên sinh viên lớp Nhiếp ảnh K33. Các bài tốt nghiệp của sinh viên lớp Nhiếp ảnh K33 được Hội đồng chấm thi tốt nghiệp đánh giá là có chất lượng tốt và đồng đều. Một số bài được đánh giá là có tính mới, chuyên nghiệp như Nhọc nhằn nghề làm muối của sinh viên Nguyễn Kiều Linh; Châu, vượt qua số phận của sinh viên Lương Viết Sơn Tùng; Vươn khơi, bám biển của sinh viên Nguyễn Ngọc Thạch…

55

56

57

58

59

60

Từ ngày 13 – 15/6/2017, khoa Thiết kế mỹ thuật tổ chức cho sinh viên các lớp: Thiết kế mỹ thuật K33 và Thiết kế trang phục nghệ thuật K33 bảo vệ tốt nghiệp tại Nhà hát thể nghiệm A3.

61

62

63

64

65

66

Ngày 17/6/2017, Trung tâm kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng tổ chức cho sinh viên lớp Đạo diễn âm thanh – ánh sáng K33 bảo vệ tốt nghiệp.

67

68

69

70

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Ảnh: Cao Mạnh Tiến