Thông báo gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017

 

THÔNG BÁO

Gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017

 

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo Gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2017 đến hết thứ Sáu ngày 29/9/2017, cụ thể như sau:

Thời gian:           Buổi sáng: 8h30’ – 11h30’

                             Buổi chiều: 14h00’ – 16h30’

Địa điểm:     Phòng A2.103, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

                         

                                                                            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH